02 mai 2011

Scoala cu clasele I – VIII
Perieti – Ialomita
Nr. 242 / 07.02.2011

                                   RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI
                 «  CONSILIERE SI ORIENTARE »
=SEMESTRUL I=
AN SCOLAR : 2010 ~ 2011

                       In anul scolar 2010-2011, comisia « Consiliere si orientare » intocmita la inceputul anului scolar si alcatuita din toti profesorii diriginti din Scoala cu clasele I-VIII Perieti a urmarit ca prin activitatea desfasurata sa materializeze trasaturile si principiile consilierii scolare si anume optimizarea modului in care elevul relationeaza cu scoala, cu profesorii dar si cu colegii de scoala, bineinteles familia avand un rol foarte important in cadrul acestui proces.
                       Activitatea educativa s-a desfasurat conform planificarii calendaristice  prezentate de catre diriginti.
                      La nivelul comisiei s-au desfasurat diverse activitati conform tematicii stabilite la nivelul comisiei.
v  Astfel, in luna septembrie ne-am propus :
-Analiza activitatii metodice a Comisiei consiliere si orientare in  anul scolar 2009-2010.
     - Aprobarea planului de activitati pe anul scolar 2010-2011 si intocmirea Comisiei.
v  In luna octombrie 2010 am avut ca activitati propuse :
            -Ziua educatiei- dezbatere, activitati cu elevii desfasurate de toti dirigintii la clasa, concursuri de cultura generala, cu premii.
v  In luna noiembrie 2010 :
              -Ora demonstrativa la consiliere si orientare- clasa a VIIIa B cu tema « Omul potrivit la locul potrivit »-sustinuta de d-na diriginta Stoica Georgia.
-Referat sustinut de doamna diriginta a clasaei a VIIIa A- d-na Dima Veronica, cu tema « Rolul profesorului diriginte in cadrul grupei de elevi »
v  In luna decembrie 2010 s-au desfasurat :
-Activitati  cu ocazia Sarbatorilor de iarna cu tema « Veniti sa colindam ! » in cadrul carora elevii au sustinut un  mic spectacol cu scenete inchinate nasterii Mantuitorului Iisus Hristos, colinde, plugusorul, sorcova. Toti domnii diriginti s-au implicat exemplar in realizarea acestor activitati la care am avut si parintii invitati.
v  In luna ianuarie 2011:
-Activitati desfasurate cu elevii inchinate zilei de 24 IANUARIE- ZIUA UNIRII si a 161 de ani de la nasterea poetului national Mihai Eminescu.
            Sedintele Comisiei Metodice a dirigintilor s-au tinut conform graficului respectand tematica din planul de activitate. In cadrul acestora s-au dezbatut si teme precum : Ziua Educatiei- dezbatere, Rolul profesorului diriginte in cadrul grupei de elevi- referat.
            Dupa consultarea cu elevii, fiecare diriginte  a propus la clasa activitati educative extrascolare lunare, in concordanta cu specificul varstei si nevoile identificate, pentru colectivul de elevi.
            Portofoliile dirigintilor au cuprins planificari, teste, planuri de lectii, materiale necesare documentarii eficiente a dirigintilor.
             La orele de consiliere s-au respectat planificarile calendaristice, iar temele propuse au respectat Programa de Consiliere si Orientare.
             In limita timpului profesorii diriginti au realizat si interasistente, conform graficului stabilit.
             Colaborarea cu familia reprezinta un obiectiv major al consilierii scolare. In acest scop au avut loc sedinte  cu parintii, pe clase si la nivel de scoala, in urma carora parintii au luat cunostinta despre regulamentul de ordine interioara, despre planul managerial de amenajare si dotare a scolii, dar si despre activitatile elevilor. S-a ales si reprezentantul parintilor pe scoala tot in cadrul unei sedinte cu parintii pe scoala.
               In vederea sustinerii Examenului de Evaluare  Nationala, s-au organizat intalniri cu profesorii diriginti ai claselor a VIII - a  pentru prezentarea si discutarea Metodologiei de desfasurare a Examenului National. S-a avut in vedere stabilirea unui program de pregatire suplimentara a elevilor , profesorii facand tot ce pot  pentru a-i ajuta pe elevi sa reuseasca la examenul ce ii asteapta.
              In ceea ce priveste relatia FAMILIE- SCOALA  s-a observat un dezinteres al parintilor in ceea ce priveste anturajul si preocuparile propriilor copii. Si in cadrul sedintelor cu parintii pe clasa avem o participare de 80%, insa cei care vin sunt multumiti de activitatile scolare propuse si de tot ceea ce scoala face pentru copiii lor. In caz de neprezentare, daca au fost probleme la anumiti elevi, familiile acestora au fost informate in scris printr-o instiintare trimisa acasa.
             La finalul semestrului s-a realizat in cadrul sedintei Comisiei Metodice o evaluare a situatiei la invatatura a elevilor  la finalul primului semestru. Procentul de promovare pe scoala a fost de 80%. Elevilor corigenti le va fi trimisa acasa o instiintare pentru ca familia sa fie la curent cu situatia la invatatura a propriilor copii. 
               In general activitatea pe semestrul I a Comisiei de Consiliere si Orientare a fost buna, reusindu-se in mare parte realizarea tuturor sarcinilor propuse prin Planul managerial stabilit, asta datorita in totalitate unei foarte bune comunicari cu profesorii diriginti care au fost foarte deschisi la toate activitatile propuse spre a fi realizate.

Consilier educativ,                                                                                Responsabil Comisie Metodica,
          Prof. Dima Veronica                                                                Prof. dirig. STOICA GEORGIA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu